34%
 [CÓ HÀNG] LEGO Architecture 21051 Tokyo  [CÓ HÀNG] LEGO Architecture 21051 Tokyo
12%
 [CÓ HÀNG] LEGO Creator 10258 London Bus  [CÓ HÀNG] LEGO Creator 10258 London Bus
24%
 [CÓ HÀNG] LEGO IDEAS 21323 Grand Piano  [CÓ HÀNG] LEGO IDEAS 21323 Grand Piano

[CÓ HÀNG] LEGO IDEAS 21323 Grand Piano

12,900,000₫

17,000,000₫