12%
 [CÓ HÀNG] LEGO Creator 10258 London Bus  [CÓ HÀNG] LEGO Creator 10258 London Bus
24%
 [CÓ HÀNG] LEGO IDEAS 21323 Grand Piano  [CÓ HÀNG] LEGO IDEAS 21323 Grand Piano

[CÓ HÀNG] LEGO IDEAS 21323 Grand Piano

12,900,000₫

17,000,000₫

28%
 [CÓ HÀNG] LEGO 71040 Disney Castle  [CÓ HÀNG] LEGO 71040 Disney Castle

[CÓ HÀNG] LEGO 71040 Disney Castle

13,000,000₫

17,999,000₫