34%
 [CÓ HÀNG] LEGO Architecture 21051 Tokyo  [CÓ HÀNG] LEGO Architecture 21051 Tokyo
15%
 [CÓ HÀNG] LEGO Creator 10271 Fiat 500  [CÓ HÀNG] LEGO Creator 10271 Fiat 500

[CÓ HÀNG] LEGO Creator 10271 Fiat 500

2,990,000₫

3,499,000₫

17%
 [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70616 Ice Tank  [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70616 Ice Tank

[CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70616 Ice Tank

2,890,000₫

3,499,000₫