17%
 [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70615 Fire Mech  [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70615 Fire Mech
20%
 [CÓ HÀNG] LEGO Star Wars 75249 Resistance Y Wing Starfighter  [CÓ HÀNG] LEGO Star Wars 75249 Resistance Y Wing Starfighter
(2 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Star Wars 75249 Resistance Y Wing Starfighter

2,400,000₫

2,999,000₫

27%
 [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70653 Firstbourne  [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70653 Firstbourne
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70653 Firstbourne

2,200,000₫

2,999,000₫

15%
 [CÓ HÀNG] LEGO Marvel Super Heroes 76144 Hulk Helicopter Rescue  [CÓ HÀNG] LEGO Marvel Super Heroes 76144 Hulk Helicopter Rescue
19%
 [CÓ HÀNG] LEGO Jurassic World 75937 Triceratops Rampage  [CÓ HÀNG] LEGO Jurassic World 75937 Triceratops Rampage
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Jurassic World 75937 Triceratops Rampage

2,200,000₫

2,700,000₫

19%
 [CÓ SẴN] LEGO Marvel 76115 Spider Mech vs Venom  [CÓ SẴN] LEGO Marvel 76115 Spider Mech vs Venom
(1 đánh giá)

[CÓ SẴN] LEGO Marvel 76115 Spider Mech vs Venom

1,950,000₫

2,400,000₫

12%
 [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70676 Lloyd's Titan Mech  [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70676 Lloyd's Titan Mech
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70676 Lloyd's Titan Mech

2,590,000₫

2,939,000₫

15%
 [CÓ HÀNG] LEGO Overwatch 75977 Junkrat & Roadhog  [CÓ HÀNG] LEGO Overwatch 75977 Junkrat & Roadhog
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Overwatch 75977 Junkrat & Roadhog

1,950,000₫

2,300,000₫

10%
 [CÓ SẴN] LEGO 80102 Dragon Dance  [CÓ SẴN] LEGO 80102 Dragon Dance
(1 đánh giá)

[CÓ SẴN] LEGO 80102 Dragon Dance

1,990,000₫

2,200,000₫