12%
 [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70674 Fire Fang  [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70674 Fire Fang
15%
 [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70675 Katana 4x4  [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70675 Katana 4x4