26%
 [CÓ SẴN] LEGO Ninjago 70618 The Ninjago Movie Destiny's Bounty [CÓ SẴN] LEGO Ninjago 70618 The Ninjago Movie Destiny's Bounty
17%
 [CÓ HÀNG] LEGO City 60229 Rocket Assembly & Transport [CÓ HÀNG] LEGO City 60229 Rocket Assembly & Transport
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO City 60229 Rocket Assembly & Transport

4,900,000₫

5,900,000₫

15%
 [CÓ HÀNG] LEGO Star Wars 75257 Millennium Falcon [CÓ HÀNG] LEGO Star Wars 75257 Millennium Falcon
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Star Wars 75257 Millennium Falcon

4,690,000₫

5,500,000₫

20%
 [CÓ HÀNG] LEGO Hidden Side 70425 Newbury Haunted High School [CÓ HÀNG] LEGO Hidden Side 70425 Newbury Haunted High School
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Hidden Side 70425 Newbury Haunted High School

3,900,000₫

4,900,000₫

21%
 [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Harry Potter 75954 Hogwarts Great Hall [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Harry Potter 75954 Hogwarts Great Hall
(1 đánh giá)

[HÀNG CÓ SẴN] LEGO Harry Potter 75954 Hogwarts Great Hall

3,850,000₫

4,899,000₫

16%
 [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Star Wars 75220 Sand crawler [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Star Wars 75220 Sand crawler
(1 đánh giá)

[HÀNG CÓ SẴN] LEGO Star Wars 75220 Sand crawler

3,800,000₫

4,500,000₫

10%
 [CÓ SẴN] LEGO Speed Champions 75889 Ferrari Ultimate Garage [CÓ SẴN] LEGO Speed Champions 75889 Ferrari Ultimate Garage
(1 đánh giá)

[CÓ SẴN] LEGO Speed Champions 75889 Ferrari Ultimate Garage

3,590,000₫

3,999,000₫

12%
 LEGO City 60216 Downtown Fire Brigade LEGO City 60216 Downtown Fire Brigade
(1 đánh giá)

LEGO City 60216 Downtown Fire Brigade

3,500,000₫

3,999,000₫

13%
 [CÓ HÀNG] LEGO DC 76122 Batcave Clayface Invasion [CÓ HÀNG] LEGO DC 76122 Batcave Clayface Invasion
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO DC 76122 Batcave Clayface Invasion

3,490,000₫

3,999,000₫

9%
 [CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75948 Hogwarts Clock Tower [CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75948 Hogwarts Clock Tower
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75948 Hogwarts Clock Tower

3,190,000₫

3,499,000₫

20%
 [CÓ HÀNG] LEGO Technic 42095 Remote Controlled Stunt Racer [CÓ HÀNG] LEGO Technic 42095 Remote Controlled Stunt Racer
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Technic 42095 Remote Controlled Stunt Racer

3,190,000₫

3,999,000₫

25%
 [CÓ HÀNG] LEGO Jurassic World 75938 T Rex vs Dino Mech Battle [CÓ HÀNG] LEGO Jurassic World 75938 T Rex vs Dino Mech Battle
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Jurassic World 75938 T Rex vs Dino Mech Battle

2,999,000₫

3,999,000₫

15%
 [CÓ SẴN] LEGO Ninjago 70679 The Ultra Dragon [CÓ SẴN] LEGO Ninjago 70679 The Ultra Dragon
(1 đánh giá)

[CÓ SẴN] LEGO Ninjago 70679 The Ultra Dragon

2,990,000₫

3,500,000₫

16%
 [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75975 Watchpoint: Gibraltar [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75975 Watchpoint: Gibraltar
(1 đánh giá)

[HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75975 Watchpoint: Gibraltar

2,700,000₫

3,200,000₫

8%
 [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70676 Lloyd's Titan Mech [CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70676 Lloyd's Titan Mech
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Ninjago 70676 Lloyd's Titan Mech

2,690,000₫

2,939,000₫