17%
 [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75971 Hanzo Vs Genji  [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75971 Hanzo Vs Genji
(1 đánh giá)

[HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75971 Hanzo Vs Genji

750,000₫

900,000₫

27%
 [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75972 Dorado Showdown  [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75972 Dorado Showdown
(1 đánh giá)

[HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75972 Dorado Showdown

950,000₫

1,300,000₫

18%
 [CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75973 D.Va & Reinhardt  [CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75973 D.Va & Reinhardt
(1 đánh giá)

[CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75973 D.Va & Reinhardt

1,390,000₫

1,700,000₫

28%
 [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75974 Bastion  [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75974 Bastion
(1 đánh giá)

[HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75974 Bastion

1,590,000₫

2,200,000₫

15%
 [CÓ HÀNG] LEGO Overwatch 75977 Junkrat & Roadhog  [CÓ HÀNG] LEGO Overwatch 75977 Junkrat & Roadhog
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Overwatch 75977 Junkrat & Roadhog

1,950,000₫

2,300,000₫

16%
 [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75975 Watchpoint: Gibraltar  [HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75975 Watchpoint: Gibraltar
(1 đánh giá)

[HÀNG CÓ SẴN] LEGO Overwatch 75975 Watchpoint: Gibraltar

2,700,000₫

3,200,000₫