37%
 [CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75954 Hogwarts Great Hall  [CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75954 Hogwarts Great Hall
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75954 Hogwarts Great Hall

3,790,000₫

5,999,000₫

27%
 [CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75948 Hogwarts Clock Tower  [CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75948 Hogwarts Clock Tower
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75948 Hogwarts Clock Tower

2,850,000₫

3,929,000₫

14%
 [CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75955 Hogwarts Express  [CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75955 Hogwarts Express
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75955 Hogwarts Express

2,590,000₫

3,000,000₫

38%
 [CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75953 Hogwarts Whomping Willow  [CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75953 Hogwarts Whomping Willow
(1 đánh giá)

[CÓ HÀNG] LEGO Harry Potter 75953 Hogwarts Whomping Willow

2,350,000₫

3,799,000₫

18%
 [CÓ SẴN] LEGO Harry Potter 75957 The Knight Bus  [CÓ SẴN] LEGO Harry Potter 75957 The Knight Bus
(1 đánh giá)

[CÓ SẴN] LEGO Harry Potter 75957 The Knight Bus

1,390,000₫

1,699,000₫